آدرس :خراسان رضوی ، تربت حیدریه ، حاشیه میدان شهدا ، مجتمع مهندسی برق و الکترونیک آریا خورشید

کدپستی :۹۵۱۹۶۳۳۷۴۸

-۰۹۱۵۰۰۹۰۶۲۸-۰۵۱۵۲۲۳۱۹۵۳ – ۰۵۱۵۲۲۲۱۳۳۵ – ۰۹۳۵۵۲۰۷۷۰۰

ایمیل : ariakhorshid90@gmail.com

info@aria-khorshid.com

ساعات کاری

صبح :۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰
عصر :۱۶:۳۰ الی ۲۱

مدیرعامل : مهندس جواد روانبخش – ۰۹۱۵۱۳۱۲۵۰۰