آدرس :خراسان رضوی ، تربت حیدریه ،جنب دادگستری-نبش فردوسی شمالی ۳۲

کدپستی :۹۵۱۹۶۳۸۳۹۳

-۰۹۱۵۰۰۹۰۶۲۸-۰۵۱۵۲۲۳۱۹۵۳ – ۰۵۱۵۲۲۲۱۳۳۵ – ۰۹۳۵۵۲۰۷۷۰۰

ایمیل : ariakhorshid90@gmail.com

info@aria-khorshid.com

ساعات کاری

۸-۲۰:۳۰

مدیرعامل : مهندس جواد روانبخش – ۰۹۱۵۱۳۱۲۵۰۰