در این صفحه نمونه های پرکاربرداز برد دی وی آر که در بازار ایران توزیع شده اند قرار داده شده است .این دی وی آر ها ممکن است دارای دارای نام ،مدل یا مارک های متفاوتی باشندکه ملاک ما در اینجا نوع نرم افزار DVRونمونه برد کاربرده شده در دستگاه ، برای بازکردن وریست کردن رمز و پسورد آن ها خواهد بود.بنابراین با توجه به تصاویر قرار داده شده در جدول زیر و مقایسه آنها با دستگاه ذخیره سازو دی وی آر که در اختیار دارید،در صورتیکه دارای برد یکسان و یاشباهت با منوی دستگاه دی وی ار شمامی باشد.می توانید با کلیک بر روی لینک مربوطه به صفحه اختصاصی هر برد به منظور ریست کردن رمز DVR فراموش شده خودکه شامل نرم افزار ها و فایل های فلش مورد نیاز می باشد هدایت شوید.

۴ کانال ۱۰۸۰P,N

۴کانال ۴MP

۴کانال ۷۲۰P

۸کانال ۱۰۸۰P,N

۸کانال ۴MP

۸کانال ۷۲۰P

۱۶کانال ۴K

۱۶کانال ۷۲۰P

۱۶کانال ۱۰۸۰P,N

۳۲کانالAHD

۴ کانال آنالوگ

۸کانال آنالوگ

۱۶کانال آنالوگ

۳۲کانال آنالوگ

NVR

۴کانال HDCVI

۸کانال HDCVI

۱۶کانال HDCVI

۳۲کانال HDCVI