برق خورشیدی

بشر میتواند بابهره گیری از انرژی همیشگی خورشیدی وتبدیل آن به برق خورشیدی یاسایر انرژی ها آینده خودرا متحول سازد.درحال حاضر دونوع فناوری برای تبدیل این انرژی وجود دارد:

 1. سیستم فتوولتائیک برای تولید برق active
 2. سیستم خورسید منفعل برای سرمایش وگرمایش passive

 

مبنای اصول استفاده ازاین انرژی خورشید برای تولید برق و گرمایش:

 1. روش فعال یا active:از نیروی متمرکز خورشیدی ،فتوولتائیک ها،کلکتورهای گرمایی خورشید،پمپ ها وفن ها برای تبدیل نورخورشیدبه برق استفاده میشود
 2. روش منفعل یا passive:این روش شامل انتخاب مصالح با خواص گرمایی مناسب ،طراحی فضا جهت تهویه هوا،قرار دادن ساختمان درموقعیتی که درمعرض نور خورشید قرار بگیرد.

یکی از نکات مثبت این روش این است که نیاز به منبع جایگزین ندارد.

 

انرژی فتولتائیک  PV یا تولید برق چیست؟

سیستمی است متشکل از پنل های خورشیدی،معکوس کننده یا مبدل ومولفه های دیگر.امروزه در سازمان ها ،اغلب صنایع سنگین برای کاهش هزینه ازاین سیستم استفاده میکنند.

 

عملکرد پنل برای تولید برق:

هنگامی که اشعه خورشید برروی پنل می تابد،پنل آن را به جریان DCتبدیل می کند،تادردستگاه مبدل جریان پیداکند.معکوس کننده جریان  DCرا بهAC تبدیل می کند.دراین هنگام ازاین جریان برای تولید برق بهره ببریم.

 

استفاده از سلول های خورشیدی به چه عواملی بستگی دارد؟

 1. شرایط جغرافیایی
 2. تغییرات زمانی
 3. پوشش ابری
 4. زمین

بهترین مناطق برای استفاده از سلول های خورشیدی نواحی نزدیک به خط استوا می باشد.زیرا بیشترین تشعشعات خورشیدی دراین نواحی صورت می گیرد.

 

درزمان های تاریکی یا عدم حضور فیزیکی درمحل چگونه عمل میکند؟

در این هنگام سیستم NET METERING فعال می شود.نوعی سیستم ساده PV مبتنی برشبکه که درساعاتی که برق مازاد تولید میشود را به شبکه برمیگرداند ودرهنگام شب ویاهوای ابری استفاده کند یابه عبارتی انرژی ارسالی رابه دریافتی تبدیل میکند.

 

 

انواع سیستم نیروگاهی برای برق خورشیدی:

 1. متمرکز کننده خطی
 2. سیستم بشقاب – موتور DISH – ENGINE
 3. سیستم برج نیرو POWER TOWER

 

کاربرد های انرژی خورشیدی:

 1. گرمایش ، سرمایش ، تهویه
 2. پخت وپز
 3. تصفیه آب
 4. معماری
 5. کشاورزی وباغبانی
 6. حمل و نقل
 7. تولیدسوخت

 

نتیجه گیری:

باتوجه با این نکات که :

 1. سوخت های فسیلی منابع محدود و تجدیدناپذیر هستند
 2. افزایش روزافزون جمعیت
 3. گرم شدن کره زمین بخاطرصنایع تولید کننده انرژی

بهتراست از انرژی های جایگزین وتجدید پذیر همانند انرژی خورشیدی برای رفع مشکل تولید انرژی بهره ببریم.برای تهیه ازاین قبیل فن آوری میتوانیم به سایت ها وافراد متخصص دراین حوزه مراجعه کنید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *