پروژه پنل خورشیدی

اجرا و راه اندازی پروژه پنل خورشیدی ۶۵۰ وات
با پنل های خورشیدی رایزن و اینورتر ۳۰ امپر
توسط تکنسین آریا خورشید
با نظارت مهندس روانبخش مدیرعامل آریا خورشید
☎۰۵۱۵۲۲۲۱۳۳۵
📱۰۹۱۵۱۳۱۲۵۰۰