پروژه پنل خورشیدی

اجرا و راه اندازی پروژه پنل خورشیدی 650 وات
با پنل های خورشیدی رایزن و اینورتر 30 امپر
توسط تکنسین آریا خورشید
با نظارت مهندس روانبخش مدیرعامل آریا خورشید
☎05152221335
📱09151312500