برای دریافت فایل آپدیت و رفع قطعی انتقال تصویر P2P دستگاه های آلباترون سری XF کلیک کنید.