نرم افزار فلش جهت بازگردانی و ریست کردن رمز و پسوردهای فراموش شده در DVR

در این صفحه نمونه های پرکاربرداز برد دی وی آر که در بازار ایران توزیع شده اند قرار داده شده است .این دی وی آر ها ممکن است دارای دارای نام ،مدل یا مارک های متفاوتی باشندکه ملاک ما در اینجا نوع نرم افزار DVRونمونه برد کاربرده شده در دستگاه ، برای بازکردن وریست کردن رمز و پسورد آن ها خواهد بود.بنابراین با توجه به تصاویر قرار داده شده در جدول زیر و مقایسه آنها با دستگاه ذخیره سازو دی وی آر که در اختیار دارید،در صورتیکه دارای برد یکسان و یاشباهت با منوی دستگاه دی وی ار شمامی باشد.می توانید با کلیک بر روی لینک مربوطه به صفحه اختصاصی هر برد به منظور ریست کردن رمز DVR فراموش شده خودکه شامل نرم افزار ها و فایل های فلش مورد نیاز می باشد هدایت شوید.

۴ کانال ۱۰۸۰P,N

4کانال ۴MP

4کانال ۷۲۰P

8کانال ۱۰۸۰P,N

8کانال ۴MP

8کانال ۷۲۰P

16کانال ۴K

16کانال ۷۲۰P

16کانال ۱۰۸۰P,N

32کانالAHD

4 کانال آنالوگ

۸کانال آنالوگ

۱۶کانال آنالوگ

۳۲کانال آنالوگ

NVR

4کانال HDCVI

8کانال HDCVI

16کانال HDCVI

32کانال HDCVI